Kérdésed van? Hívj minket! +36 30 2081299


Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes 2022. január 1-től.

 

Az eladó adatai

Bor és Kultúra Nonprofit Kft. 

Cégjegyzékszám: 03-09-132054

Adószám: 26535117-2-03

Székhely: 6449 Mélykút, Nagy utca 39. 

Kapcsolattartó:

Molnár-Major Márta (+36302482020, molnarmajor.marta@boreskultura.hu)

 

Ügyfélszolgálat:
+36 30 2081299 (munkanapokon 9-16 óra)
e-mail: iroda@boreskultura.hu

 

 1. Megrendelés

 

 1. A megrendelés folyamata:

A vevő a megvásárolni kívánt terméket a kosárba helyezi.
Amennyiben további terméket kíván vásárolni, a „Tovább vásárolok” gombot kell választani. Amennyiben nem kíván tovább vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát és a vételárat. Ezt követően a „Pénztár” gombbal kell továbblépni.

Az oldal lehetővé teszi, hogy  a vevő regisztráljon, így a következő vásárlásnál nem kell megadni a vásárlási adatokat. Lehetőség van regisztráció nélküli vásárlására is.

Az adatok megadását követően a " Tovább" gombra kattintva a szállítási és fizetési módot kell kiválasztani.
A rendelés elküldése előtte még egyszer leellenőrizhető a megvásárolni kívánt termék ára, mennyisége, a szállítási költség, a szállítási és számlázási adatok.

Amennyiben a vevő az eladó internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Az eladó fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan  módosítsa az ÁSZF-et. A módosítás a honlapon feltüntetett közzétételi időponttól alkalmazandó.  A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre az eladó és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy között.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe be kell írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd meg kell nyomni a „Módosítás” gombot. Amennyiben vevő  törölni kívánja a kosárban található termékeket, ez a „Törlés” gombbal lehetséges.

 

 1. A megrendelés visszaigazolása

Az eladó köteles a vevő részére a megrendelést késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a vevőt nem köti a megrendelés és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

 

 1. A megrendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09-17 óráig történik. A megrendelés legkésőbb a megrendelést követő munkanapon kerül feldolgozásra.

 

 1. A megrendelés teljesítése

Az eladó a megrendelt termékeket a megrendelést követő 2-5 munkanapon belül szállítja vevő által megjelölt címre, átvételi pontra.

 

 1. Vételár, fizetés
 2. Vételár

A termékek vételára a mindenkori hatályos általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termékek vételára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

2.Fizetési mód

- Utánvétel
- Bankkártyás fizetés

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. A fizetés a teljesítéskor, az átvétellel egyidejűleg történik.

Bankkártyás fizetés

A vásárolt áru ellenértéke - a kifizetett összeg - azonnal zárolásra kerül a vevő kártyaszámláján.

A banki fizetőoldal a kötelező biztonsági elemek mellett alkalmazza az úgynevezett 3D Secure biztonsági megoldást.

Elfogadott kártyák

 • VISA dombornyomott kártyák
 • VISA Electron kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 • V PAY kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 • MasterCard dombornyomott kártyák
 • MasterCard Electronic kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 • Maestro kártyák (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 • Kizárólag internetes fizetésre kibocsátott kártyák

A fizetés folyamata

 1. A vevő összeállítja az igényének megfelelő termékekből álló kosarat az internet áruházban, megadja a szállításhoz szükséges információkat, majd a fizetési módnál kiválasztja a bankkártyás fizetést.
 2. A vevő ezután átirányításra kerül a bank fizetési oldalára. Az ekkor megjelenő, a bank emblémáját tartalmazó fizetői oldalon kell megadni a kártyaadatokat (név, kártyaszám, lejárat, 3 jegyű CVC vagy CVV érvényesítési kód).
  1. Amennyiben a fizetésre használt kártya 3D Secure képes, meg kell adni a hitelesítéshez a kibocsátó intézettől kapott azonosítót is.
  2. Ezt követően megtörténik az online engedélykérés a kártya elfogadására. Ha ez sikeres volt, megtörténik a tranzakció.
  3. Végül a rendszer visszairányítja a vásárlót az internet áruházba, ahol a tranzakció eredményességéről értesítést kap.

 

III. Elállás

 1. Az elállás joga

A vevő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a biztosítja. Ha a vevő él az elállás jogával, az eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.

Amennyiben a vevő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az eladó részére  visszaküldeni.

 

 

 

A vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az eladó kifejezetten felhívja figyelmet, hogy nem gyakorolható az elállási jog a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.

 

 1. Árucsere módja és feltételei

Az eladó a megvásárolt terméket csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségben és az eladáskori minőségi állapotában veszi vissza. A termék visszajuttatásának költségeit minden esetben a vevő viseli, kivéve a hibás teljesítést. A vevő a készleten lévő termék esetén kérhet csere terméket, ennek hiányában az áru vételárát levásárolhatja, valamint azt vissza is igényelheti.

 

 1. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. és 22. §-ának megfelelő elállás esetén az eladó a vevőnek visszajáró összeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján az eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az eladótt felelősség nem terheli.

 

 1. Többletköltségek

Ha a vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettség.

 

 1. Visszatartási jog

Az eladó mindaddig visszatarthatja a vevőnek visszajáró összeget, amíg a vevő a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket az eladó nem fogad el.

 

 1. A vevő kötelezettségei elállás esetén

Ha a vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A vevő viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az eladó címére kell visszaküldeni. Ha a vevő a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az eladó számára megfizetni. A vevő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a vevő bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

A vevő a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Bankkártyával történő fizetés esetén az eladó a termék visszaküldését követő 14 munkanapon belül az elállási nyilatkozatban megadott kártyaszámra utalja át  a vásárlás összegét. Készpénzes kártalanítás nem lehetséges.

 

 1. Hibás teljesítés

 

 1. A reklamáció benyújtásának módja és feltételei

A vevő a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos vevői kifogásait az eladó ügyfélszolgálatán terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt az eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vevőnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vevőnek legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az eladó a beérkezést követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a vevő neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a vevő panaszának részletes leírása, a vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. az eladó nyilatkozata a vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a vevő aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az eladó köteles a vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az eladó a vevői jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az eladó és a vevő között esetlegesen fennálló vevői jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vevő számára.

 

 1. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyen a vevő regisztrálhat, így lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Ha a vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az online vitarendezési platform elérésel: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 

Mellékletek:

1.számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. számú melléklet: Elállási nyilatkozat minta

 

 

 1. sz. melléklet

Tájékoztató a kellék- és termékszavatosságról

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az eladó hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére Ön
is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az eladósal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Webshop Guru Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szavatosság érvényesítése

A Vásárló a megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági igényét e-mailen vagy telefonon jelezheti az eladó ügyfélszolgálatán.

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vevő jogosult kérni ugyanakkor ilyen esetben is a terméket saját költségén történő újbóli kiszállítását.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

 • Az eladó tevékenységével kapcsolatos panaszok az eladó ügyfélszolgálatán kívül az alábbi elérhetőségeken jelenthetők be:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  Faxszám: +36 1 210 4677

az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el
http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

 • Az eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület
  Neve: Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 

 1. sz. melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatmintaElállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Bor és Kultúra Nonprofit Kft.

cím:

telefon:

fax:

e-mail:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:1

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) alapján, azokkal összhangban készült

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Bor és Kultúra Nonprofit Kft.
székhelye: 6449 Mélykút, Nagy utca 39.
cégjegyzékszám: 03-09-132054
adószám: 26535117-2-03

 1. A TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYI HATÁLYA

A jelen tájékoztató azon természetes személyekre terjed ki, akik az adatkezelő által szervezett rendezvényeken, illetve az adatkezelő honlapján regisztráltak, hírlevélre feliratkoztak, a web áruházban vásárlóként regisztráltak továbbá házhozszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan adják meg adataikat.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE


Hírlevélre regisztráltak:

 • név
 • email cím
 • korcsoport
 • nem
 • borkedvelési preferenciák

 

Webáruház vásárlói:

 • Név
 • email cím
 • telefonszám
 • szállítási/számlázási cím
 • nem
 • vásárlási gyakoriság és kosár érték

 

Nyilvános rendezvényeken fénykép- és videofelvételek készülhetnek, melyek az adatkezelő weboldalán, illetve facebook oldalán, instagrammon, egyéb közösségi média felületen, hírlevelekben megjelenhetnek.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az adatkezelő akcióiról, rendezvényeiről, egyéb fontos, az adatkezelő üzleti tevékenységéről szóló információkról való tájékoztatás.

Webáruház esetében az adatkezelés további céljai:

 

 • a szerződés teljesítése,
 • a korábbi vásárlások alapján ajánlatok megjelenítése,
 • tájékoztató hírlevelek email-ben történő kiküldése,
 • ügyfélelégedettség mérése,
 • hűségpont rendszer nyilvántartása, az összegyűjtött pontok alapján kedvezmények biztosítása.

 

Az adatkezelés célja továbbá az adatkezelő által szervezett rendezvények lebonyolítása. A rendezvények utánkövetése e-mailes megkeresés formájában történik, melyre történő válaszadás önkéntes.

Az Adatkezelő az önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag az adatkezelés fenti céljaira használhatja fel.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, MÓDJA

Az adatkezelés jogalapja

 • önkéntes hozzájárulás;
 • a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont);
 • jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

 

Az érintett személy a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az adatkezelő honlapján található e-mail címre küldött e-mailben.

Az adatkezelő személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

A megadott személyes adatokat az üzemeltető rögzíti, melyet a GDPR és az Info tv. által előírt adatbiztonsági szabályok betartásával kezel és tárol.

Az adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatok hatékony kezelése és védelme érdekében, továbbá a megrendelések teljesítéséhez az adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozók adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az érintett által megadott személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, illetve jogszabályokban írt  időtartamig tart.


 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL


Az automatizált döntéshozatal célja az adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és teljesítése. Az érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.
Az adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt:

Webáruház:

alkalmazott logika: korábbi vásárlások, keresések és megtekintések alapján, jelennek meg ajánlatok.

Ennek alapján egyedi ajánlatok jelenhetnek meg.

 1. COOKIE-KAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS


A weboldalt meglátogatása esetén az adatkezelő egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyez el a látogató számítógépére.

Az adatkezelő kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá a weboldal kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használ.

A sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg a kényelmi sütik 1 hónapig tárolódnak számítógépen.  

A sütik esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  érintett önkéntes hozzájárulása.


A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 

Munkamenet sütik

 

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.

A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Használatot támogató kényelmi sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinetni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel. 

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Microsoft Edge

 

Reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást.

 1. 9.   AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintettet személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
  • helyesbítéshez való jog;
  • adatkezelés korlátozása;
  • törléshez való jog;
  • tiltakozáshoz való jog;
  • hordozhatósághoz való jog.

A fenti jogok tartalmát a GDPR III. fejezete határozza meg.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az érintett véleménye szerint az adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.


Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, az adatkezelővel szemben polgári per is indítható.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat az adatkezelő 30 napon belül válaszolja meg.

 

 1. 11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérően kívánja felhasználni, az adatkezelő az érintettet erről köteles előzetesen tájékoztatni. Az eltérő célú adathasználathoz az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása szükséges.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett a jogszabályok keretei között egyoldalúan módosítsa.